Τραπεζα Πιστεως Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα 1979

Τραπεζα Πιστεως Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα 1979
Τραπεζα Πιστεως Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα 1979

Click images for larger view or hover mouse over to magnify

Item details

Price: 100 €
Grade: Not used
Add to cart: Quantity:

Item description

Τραπεζα Πιστεως Το Ελληνικό Χαρτονόμισμα από το 1828 έως σήμερα 1979

Shipping details

Shop location: Greece, Athens - P. Faliro

Destination Service Cost (EUR) Each additional item cost (EUR)
Greece Local Pickup 0 0
Greece First class mail international 5 0
Worldwide To be determined 0 0

Please wait, processing your request...

loader